titol_calendari Per canviar el títol Calendari 2014, s’ha de canviar la imatge destacada per la nova imatge (calendari 2015).