Històries Vagues

Si us agraden les històries

verídiques i el Montseny,

aquest és el vostre llibre.