20-21 de maig: de Camprodon a Beget. Ja us podeu inscriure-hi!