Queden unes poques places per a la travessa de Santa Fe del Montseny a Sant Bernat, del 25-26 de febrer!