Properes sortides: 1-3 de maig a la Vall de Castanesa: plena!